Servisní a kalibrační středisko

Zde uvedené informace jsou jen malou částí všech našich aktivit na poli oprav a kalibrací. Naše firma si v současnosti zavádí řízení jakosti i pro oddělení servisní činnosti, proto již dnes provádíme opravy dle postupů oprav jednotlivých výrobců a při kalibracích jsou dodržovány veškeré platné normy a standardy.

Opravy

Naše servisní středisko, které je vybaveno nejmodernější technikou, zajišťuje záruční i pozáruční opravy všech geodetických a stavebních přísrojů a pomůcek. Mezi nejběžnější opravy patří servis nivelačních přístrojů, který se snažíme řešit v co nejkratším čase a po dobu opravy Vám můžeme zapůjčit náhradní nivelační přístroj.

Zajišťujeme opravy totálních stanic, teodolitů, rotačních a potrubních laserů, všech výrobců, které používají geodeti a stavaři.

Ceny oprav se liší podle poškození, opravdu nejsme schopni určit cenu opravy po telefonu.

Nechcete se rozloučit se starým rozbitým přístrojem? Přineste jej k nám na servis!

Potvrzení parametrů měřidla

Osvědčení o seřízení přístroje může nahradit kalibrační protokol. Jeho obsahem je záruka funkčnosti přístroje a parametry výrobce, který daný přístroj splňuje. To znamená, že Vám toto osvědčení zaručuje třídu přesnosti.

Kalibrace

Kompletní kalibrační služby včetně servisního zásahu pro GPS, totální stanice, teodolity, dálkoměry a nivelační přístroje pod jednou střechou najdete nyní v GEODETICKÉM CENTRU.

Zvažte, zda by nestálo zato zkontrolovat Vaše každodenně používané přístroje, stejně tak jako to děláte s vaším autem. Každoroční kontrola přístrojů by měla být standardní záležitostí nejen pro vaší jistotu, ale především pro splnění předpisů a norem.